عملیات تخریب

بی شک این قسمت از مهمترین بخشها در فرآیند ساختمان سازی و همچنین بازسازی ساختمان است و عدم توجه اصولی و مهندسی به این قسمت میتواند خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد.

قل از هرگونه عملیات ساختمانی حتی در انجام دکوراسیون اتاق ها که لازمه آن تخریب است از یک مهندس با تجربه و ذی صلاح مشاوره کسب کنید.