اجرا ساختمان تجاری -مسکونی

اجرا ساختمان تجاری -مسکونی

ساختمان تجاری منطقه سعادت آباد اریکه  تهران کلیه مراحل طراحی و اجرا از ابتدا تا انتها توسط تیم مهندس نکوئی زمان پانزده ماه ۷ طبقه